Saturday Poem

“Owai kou makuahine? O ka aina no!
Owai kou kupunawahine? O ka aina no!”

……….—J. Nāwahī, 8 Iune 1895, Ke Aloha Aina

when i say
the land is my
ancestor
believe me.

when i say
the land is my
grandmother
believe me.

when i say
the land is my
mother
believe me.

believe me when i say
my ancestors
are with me
mountains and all.

by leilani portillo
from Split This Rock