‘Kanhaiya, Yaad Hai Kuchh Bhi Hamaari’ by Farid Ayaz & Abu Muhammed

Note: For Ga.