Thursday Poem

Accidents in the Perception of Time

Modes of perception: between channels:
Wordless days, years, periods.
Centuries of drawing with black lead, or burnt sienna on the rock.
Restless scratches. Silhouettes of clumsy figures.
A tangle of lines (animals in motion).
Millennia of the word: winding of words around the body, lashing,
silhouettes of clumsy sentences. Space behind them.
Muting: and a surge of noisy images. Unravel. Span.
Look like you understand.
A hand for joy: draw.
A hand.
A hand: survive, kill.
A mouth for the voice (play, cheat). Open. For someone else.
Like with like (Picasso in the cave). And bridges!
For yourself. For someone else.

by Mária Ferenčuhová
from: 
Princíp neistoty
publisher: Ars Poetica, Bratislava, 2008

“Read More” for Original Slovak:

NEHODY VNÍMANIA ČASU

Režimy vnímania: medzi kanálmi.
Bezslovné dni, roky, obdobia.
Storočia kreslenia tuhou, pálenou sienou do skaly.
Nepokojné vrypy. Obrysy nešikovných postáv.
Spleť línií (zvierat v pohybe).
Tísícročia slova: ovíjanie slov okolo tela, bičovanie tela,
obrysy nešikovných viet. Priestor za nimi.
Stíšenie… a nápor hlučných obrazov. Rozuzliť. Preklenúť.
Tváriť sa chápavo.
Ruka pre radosť: kresliť.
Ruka.
Ruka: prežiť, zabiť.
Ústa pre hlas (hrať, klamať). Otvárať. Pre druhého.
Rovnaké k rovnakému (Picasso v jaskyni). A mosty!
Pre seba. Pre druhého.